top of page

BOY'S 

VARSITY

Abraham Licona
Trent Fricke
Zhennedy McGill
Trevor Antoniou
Nathan Brye
Alfred Ledesma
Kieran Omohundro
Jeremiah Strauss
Joshua Guzman

JV

FS

bottom of page